Εκτύπωση

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρώτη εμφάνιση της εταιρίας ανάγεται στο έτος 1927, όταν συνεστήθη η Ομόρρυθμος Εταιρία “Στύλογλου - Εφραίμογλου & ΣΙΑ” και αναγέρθηκε το πρώτο υφαντήριο στον ίδιο χώρο, όπου βρίσκεται και τώρα το βιομηχανικό της συγκρότημα. Ιδρυτές της ήταν δύο οικογένειες που έφερναν από τον τόπο καταγωγής του, τη Σπάρτη, Μ. Ασίας, εμπειρίες και γνώσεις κυρίως από την παραγωγή και εμπορία ταπήτων. Το έτος 1933, η εταιρία διευρύνθηκε με την είσοδο νέων συνεταίρων ειδικών στο ανδρικό ύφασμα και μετονομάσθηκε σε “Αθανάσογλου - Εφραίμογλου - Στύλογλου & ΣΙΑ Ε.Ε.”. Με τη νέα της μορφή ειδικεύθηκε στην παραγωγή μάλλινων ανδρικών υφασμάτων (κασμήρια), που με τις επωνυμίες “ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” και “ΣΤΕΡΛΙΝΑ” έγιναν γνωστά και κατέκτησαν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής τους.

Το έτος 1950, συμφωνήθηκε η αποχώρηση της ομάδας Αθανάσογλου και ανασυστήθηκε η ομόρρυθμος εταιρία “Στύλογου - Εφραίμογλου & Σία”, που αργότερα, το έτος 1975 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία.

Οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί στην πορεία της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι :

1927:Σύσταση της Ομόρρυθμης Εταιρίας “Στύλογου - Εφραίμογλου & ΣΙΑ” και ανέγερση του πρώτου υφαντηρίου στη Ν. Ιωνία.

1933 : Η Ο.Ε. “Στύλογλου - Εφραίμογλου & ΣΙΑ” μετατρέπεται, με την είσοδο νέων συνεταίρων, σε Ετερ. Εταιρία “Αθανάσογλου - Εφραίμογλου - Στύλογλου & ΣΙΑ.”

1950 : Ιδρύεται, η εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ - ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ, Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία δυνάμει του από 28/4/1950 ιδιωτικού συμφωνητικού δημοσιευμένου και καταχωρημένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 572/28-4-1950.

1975 : Η Εταιρεία μετατρέπεται από Ο.Ε. σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72. Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίσθηκε σε 157.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορές σε ακίνητα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κ.τλ. και με καταβολή μετρητών.

1976 : Η εταιρία αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο και εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 14/8/1976.

1986: Η εταιρία αποκτά το 99,50% των μετοχών της εταιρία “Οργάνωση, Μελέτη, Εμπορία Υφασμάτων ΑΕΒΕ”.